Webbplatsen www.fagelinfluensa.info innehåller information om fågelinfluensa. Sidan är ett samarbete mellan Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket,
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.
www.fagelinfluensan.info

Om fåglinfluensa

   
SIDLÄNKAR
Startsidan
Om fågelinfluensa
Prioriterade grupper vid en pandemi
Vaccin mot följdverkningar av fågelinfluensan
WHO-nyheter om fågelinfluensan
Frågor & svar och om döda fåglar
Länkar
info@fagelinfluensan.info
 
Sökmotorsoptimering av UrbaLill
 
 
 
 
 
 

Fågelinfluensa, H5N1

Fågelinfluensa (H5N1)
Smittan sprids i huvudsak av fåglar och då framförallt andfåglar. Sjukdomen kan och har i ett antal fall överförts från djur till människa. Än så länge är inte smitta mellan människor påvisbar.
Störst risk för smitta finns i kontakt med smittade fåglar eller deras avföring.
Utbrotten av fågelinfluensa hos människor är dokumenterade så långt tillbaka som 1997.

Smitta mellan människor
Något belägg för att fågelinfluensan smittar mellan människor finns inte i dagsläget även om den senaste utvecklingen i Indonesien fortfarande är oklar. Men om sjukdomen muterar så att spridning mellan människor uppstår är detta början till en pandemi, med oanade konsekvenser för mänskligheten.

Symptom på smitta
Symptonen är liknande som vid vanlig influensa dvs feber, halsont, hosta, muskelvärk, risk för lunginflammtion, leverpåverkan, andningssvikt och njursvikt.

Kort inkubationstid
Fågelinfluensan har en kort inkubationstid; 24 till 72 timmar.

Hög dödlighet
Totalt uppskattas antalet smittade människor av WHO till 267 stycken, av dessa har c.a 161 stycken dött till föjd av sjukdomen. Siffror per den 15/1-07.

Vaccin
Något vaccin finns inte utan det kan tas fram först den dagen då fågelinfluensan har muterat och sprider sig mellan människor. Den processen beräknas ta allt mellan 6 månader något/några år.

Skydd mot fågelinfluensa
Visst skydd finns mot fågelinfluensan, det är bl.a de antivirala medicinerna Tamiflu, Relenza och Fluvirin* . Tamiflu och Relenza är akuthjälp vid smittillfället men ger inget skydd för framtiden, Fluvirin* är en förebyggande medicin. Rekommenderad dos av Tamiflu är enligt WHO; vid smitta 2 kapslar om dagen i fem dagar. Som förebyggande 1 kapsel om dagen i minst sju dagar. Kapslar om 75mg.

Vaccinfabrik
En vaccinfabrik skall enligt regeringen byggas. Planering pågår, bl.a skall förhandlingar inledas med lämplig vaccintillverkare. I vårbudgeten kommer regeringen se till att medel avsetts.

(Källor: Smittskyddsinstitutet, WHO, Läkemedelsföreningen, Socialstyrelsen, Fass, Läkemedelsverket)
*Ang Fluvirin skriver Smittskyddsinstitutet följande "Ett influensvaccin (Fluvirin) kommer inte att finnas på världsmarknaden i år p.g.a. produktionsproblem."

Närliggande extern webbplats; fågelinfluensa H5N1