Webbplatsen www.fagelinfluensa.info innehåller information om fågelinfluensan. Sidan är ett samarbete mellan Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket,
Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.
www.fagelinfluensan.info

Prioriterade grupper vid en pandemi

   
SIDLÄNKAR
Startsidan
Om fågelinfluensa
Prioriterade grupper vid en pandemi
Vaccin mot följdverkningar av fågelinfluensan
WHO-nyheter om fågelinfluensan
Frågor & svar och om döda fåglar
Länkar
info@fagelinfluensan.info
 
Marknadsföring Google
 
 
 
 
 
 

Vilka grupper i samhället får först Tamiflu och blir de första att få vaccin vid en pandemiinfluensa?


Om fågelinfluensan övergår i en pandemi - Vilka kommer att prioriteras?

KBM (Krisberedskapsmyndigheten skriver följande:
"Personal inom samhällsviktig verksamhet är en av de grupper som i beredskapsplanen lyfts fram som prioriterade för vaccination. Följande grupper är dock högre prioriterade i planen:
- grupper som av olika skäl löper särskilt stor risk att dö eller på andra sätt drabbas hårt ifall de smittas,
- sjukvårdspersonal som förutsätts komma i nära kontakt med smittade, -
- övrig sjukvårdspersonal och kommunal vårdpersonal."

I Socialstyrelsens beredskapsplanering (Beredskapsplanering för en pandemisk influensa artnr. 2005-13-5) nämns de prioriterade grupperna med orden:
Tänkbara prioriteringsgrupper för antiviral profylax och behandling.
- Medicinska riskgrupper,
- Särskilda riskgrupper med öka risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp,
- Medicinsk vårdpersonal,
- Personalgrupper som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner.
En närmare beskrivning av dessa grupper finns på webbplatsen www.pandemi.se/beredskap/pandemiberedskap.html (länken öppnas i ett nytt fönster)

Den Norska beredskapsplanen innehåller exempelvis detaljer som:
Kommunhälsotjänsten 3500 läkare med 2 medhjälpare vardera. Förbrukning av Tamifluförpackningar för dessa under 1 månad 30.000 st. För 2 månader...

Närliggande extern webbplats; Beredskap vid en pandemi